• Vrhunski svjetski priznati predavači
  • Predavanja o najnovijim trendovima iz svijeta parodontologije i dentalne implantologije
  • Brojne zanimljive radionice
  • Za cijeli dentalni tim: doktori, dent.tehničari, dent. asistenti
  • PERIOIMPLANT RUN humanitarna utrka
  • PERIOIMPLANT GLAM PARTY