Mario Bosnar, dent. teh.

O predavaču

Rođen je u Zagrebu 01.10.1971 godine. Pohađao je Zdravstveno učilište u Zagrebu te je svoje školovanje ondje završio 1990. Već sljedeće godine započinje svoj dugogodišnji rad u
Njemačkoj gdje je stvarao mnoga iskustva. 2005. godine vraća se u Zagreb gdje radi do 2009. kada postaje vlasnik DentalStudio CeramicArt.
Sudjelovao je na raznim tečajevima u mnogim zemljama te se aktivno stručno usavršava sve do danas. Više od deset godina aktivno predaje te vodi predavanja i tečajeve na stručnim
skupovima i kongresima u Hrvatskoj i šire.

Predavanje

Protetika na zirkonu – različite tehnike do rezultate vrhunske estetike

Predavač će objasniti sve faze laboratorijskog rada u punoj formi kao i tehnike slojevanja. Istaknuti će prednosti i nedostatke različitih pristupa koji ovise o brojnih preduvjetima i
potrebama pacijenta. Uz teorijski pristup sve faze rada će se direktno prikazivati i tumačiti polaznicima uz live demo pristup.