Dr. Zoran Kovač

O predavaču

Dr. Kovač diplomirao je na Fakultetu dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci 1996. godine. Poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci upisao je 1996. godine. U srpnju 2001. godine obranio je magistarski rad, a u ožujku 2006. obranio je doktorsku disertaciju. Specijalizaciju iz dentalne protetike započeo je 2001. godine, a specijalistički ispit položio 2004. godine. Godine 2007. postaje docent, a 2012. godine izvanredni profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Autor je i koautor više od 50 znanstvenih, stručnih i preglednih radova. Njegov znanstveni i stručni rad pokriva područje dentalne protetike, gnatologije i dentalne implantologije. Dr. Zoran Kovač je predavač i instruktor tečajeva na međunarodnim skupovima za Ivoclar Vivadent. Član je Hrvatske stomatološke komore, Hrvatskog protetskog društva, European Prosthodontic Association, International Association for Dental Research-Neuroscience group, Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju, ITI International Team for Implantology. Štoviše, vlasnik je “Dentex Dental Clinic” u Rijeci.

Predavanje

Prosthetically-driven implantology: Digital technology influence on treatment success

___________________
Više informacija uskoro

Masterclass

by. dr. Zoran Kovač & dr. Damir Jelušić

DTX Studio Clinic for Digital Dentist

Protetski vođena implantologiija: od prikupljanja podataka do planiranja tretmana korištenjem digitalne tehnologije
___________________

Više informacija uskoro