Marko Krmpotic

Dr. Marko Krmpotić

O predavaču

Osnivač i ravnatelj Poliklinike Imed u Zagrebu sa 30 godina implantološkog iskustva, od čega 12 godina u KB Dubrava i 8 godina na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Specijalista oralne kirurgije od 2000.g. Od 2007.  vodi privatnu praksu koja se temelji na implantologiji i protetici. U implantologiji se fokusirao na najteže implanto-protetske indikacije- opsežne regeneracije kosti, potpune bezubosti, slučajevi ekstremne resorpcije. Među prvima u Hrvatskoj započeo sa zigomatičnim implantatima. Sa svojim Full Arch timom u Poliklinici Imed razvija i primjenjuje najnaprednije koncepte za problematiku potpunih bezubosti.

Predavanje

Filozofija potpunih bezubosti
Različiti pristupi i koncepti u rješavanju problema bezubih čeljusti

Potpune bezubost, bilo kao dugogodišnje stanje ili terminalna denticija koja vodi gubitku svih zuba, česta su i zahtjevna problematika u svakodnevnoj praksi. Od prvog Branemarkovog dokumentiranog slučaja prije 65 godina pa do danas implantologija nudi različita rješenja i pristupe za ovaj prije svega veliki zdravstveni problem.

Dati će se povijesni razvoj terapijskih pristupa te trenutačna high-end dostignuća na tom planu:  pokrovne proteze na implantatima sa lokatorima i prečke, fiksni cementirani mostovi na 6 i 8 implantata, All-on-4 i  All-on-6 rješenja,  upotreba zigomatičnih, pterigoidnih, transinusnih i nazalnih implantata za potpunu bezubost u gornjoj čeljusti, FP1 mostovi, subperiostalni implantati.

Prezentirati će se suvremeni pristup ovoj problematici: operativni zahvat bez regeneracije kosti (free-hand ili guided), imedijatna funkcija (provizorij isti dan), fiksni mostovi na vijke (FP1, FP2 ili FP3) u analognom ili digitalnom protokolu, kao zlatni standard za efikasnu implantoprotetsku rehabilitaciju bezubih pacijenata.