Domagoj-Vrazic-perioimplant8-speaker

Dr. Domagoj Vražić

O predavaču

doc.dr.sc. Domagoj Vražić, univ.mag.med.dent. diplomirao je 2007. na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2011. obranio poslijediplomski specijalistički rad, a 2015. i doktorsku disertaciju. Od 2009. radi na Zavodu za parodontologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao asistent u statusu znanstvenog novaka, a od 2017. u znanstveno-nastavnom zvanju docenta.
Godine 2014. završio je specijalizaciju iz parodontologije. Autor je nekoliko znanstvenih i stručnih radova i suradnik na nekoliko projekata. Redovito aktivno sudjeluje na međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Član je nekoliko međunarodnih znanstvenih i stručnih društava, te od 2017. obavlja dužnost rizničara Hrvatskog parodontološkog društva.

Hands-on course

by dr. Domagoj Vražić & dr. Ivan Puhar

Surgical techniques for clinical crown lengthening

The course is intended for dentists who deal with the aesthetic and functional challenges of reduced clinical crowns in their practice. Such patients often require complex prosthetic solutions that cannot meet aesthetic needs unless a surgical procedure of clinical crown lengthening is performed.

The purpose of the course is to acquaint participants with surgical techniques for the clinical crown lengthening. They will have the opportunity to practice on an animal model, and the decision criteria for proper planning of further therapy will be explained. Participants will be introduced to surgical instruments, the basics of surgical flap design, and the closure of the surgical field.